Help mee bij LOB

LOB - Loopbaanoriëntatie en begeleiding

De rol van ouder(s)/verzorger(s)

Op het Sint-Joriscollege worden naast de mentoren, vakdocenten en decanen ook ouder(s)/verzorger(s) bij het LOB-proces van hun zoon/dochter betrokken.
In 2013 heeft het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) een onderzoek uitgevoerd naar de rol van de ouders bij LOB.
Het onderzoek is uitgevoerd onder scholieren op het vmbo (mavo), havo en vwo en het mbo, hbo en wo. Hieronder staan de conclusies.

Meer informatie hierover:
http://www.lob-vo.nl/sites/default/files/leaflet%20ouders_oig.pdf

 

Tips voor ouder(s)/verzorger(s) die hun zoon/dochter willen coachen:

- Praten begint altijd met luisteren
- Pas het woordgebruik aan
- Vraag door en wordt zo concreet mogelijk.
- Geloof in de kracht van je kind en blijf positief
- Houd het luchtig
- Neem als dat nodig is eventueel een time-out
- Neem je kind serieus
- Steun je kind zodat het zichzelf accepteert
- Geef ruimte voor eigen keuzes en fouten
- Stimuleer je kind anders naar een situatie te kijken door vragen te stellen
- Vertel over je eigen opleidings- en beroepservaringen.

Te gebruiken gadgets:

Download PDF

Download PDF

Download PDF

Download PDF