Help mee bij LOB

LOB - Loopbaanoriëntatie en begeleiding

Onze kijk op LOB

Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB)

Leren voor het leven!  Een nieuwe tijd vraagt om nieuwe vaardigheden.

Technologie heeft de manier waarop we samen werken en leven enorm veranderd. Nieuwe functies ontstaan en vragen om andere of nieuwe vaardigheden (competenties). Wij willen onze leerlingen voorbereiden op een wereld die zich snel ontwikkelt en verandert. Het is daarom belangrijk dat leerlingen in een doorlopende leerlijn (klas 1 t/m 6) loopbaancompetenties ontwikkelen om eigen (studie)loopbaan te sturen.

 

Hoe is de doorlopende leerlijn vormgegeven?

 • Door het aanbieden van een LOB jaarprogramma per leerjaar leert de leerling sturing te geven aan het keuzeproces.
 • Aanbieden van een krachtige leeromgeving (ervaringsgericht leren)
       - We werken samen met bedrijven en andere organisaties.
       - Er worden excursies, stages en gastlessen georganiseerd. 
       - Beroepsbeoefenaars vertellen over opleidingen en beroepen.
       - We werken samen met onderwijsinstellingen (mbo,hbo,wo). 
       - Leerlingen nemen deel aan allerlei lob-activiteiten.
       - Leerlingen worden uitgedaagd om van elkaars ervaringen te leren.
 • Voeren van (studie) loopbaangesprekken.
       - Het loopbaangesprek geeft richting door terug te kijken op een ervaring
          en vooruit te kijken naar een volgende stap in de loopbaan. 
       - Ouders/verzorger(s) zijn belangrijk bij het voeren van loopbaangesprekken.
 • Sturen op talentontwikkeling 
       - Binnen het Sint-Joriscollege is er voor elke leerling ruimte voor
         talentontwikkeling.