Help mee bij LOB

LOB - Loopbaanoriëntatie en begeleiding

Onze LOB aanpak

Het LOB-traject op het Sint-Joriscollege is in een doorlopende leerlijn vormgegeven. Vakdocenten, coaches, teamleiders en decanen willen leerlingen inspireren, motiveren en leren zelfsturend te zijn. Nadenken over de toekomst is leuk! Wie ben ik, wat kan ik, waar wil ik mezelf in ontwikkelen, wat heb ik daar voor nodig en wie kan mij daarbij helpen.

Door het aanbieden van een LOB jaarprogramma per leerjaar leert de leerling sturing te geven aan het keuzeproces.

Aanbieden van een krachtige leeromgeving (ervaringsgericht leren)
     - We werken samen met bedrijven en andere organisaties.
     - Er worden excursies, stages en gastlessen georganiseerd. 
     - Beroepsbeoefenaars vertellen over opleidingen en beroepen.
     - We werken samen met onderwijsinstellingen (mbo,hbo,wo). 
     - Leerlingen nemen deel aan allerlei lob-activiteiten.
     - Leerlingen worden uitgedaagd om van elkaars ervaringen te leren.
Voeren van (studie) loopbaangesprekken.
     - Het loopbaangesprek geeft richting door terug te kijken op een ervaring
        en vooruit te kijken naar een volgende stap in de loopbaan. 
     - Ouders/verzorger(s) zijn belangrijk bij het voeren van loopbaangesprekken.
Sturen op talentontwikkeling 
     - Binnen het Sint-Joriscollege is er voor elke leerling ruimte voor
       talentontwikkeling.